★ ★ ★ Nơi tổng hợp các bài viết ủng hộ tổng thống Donald Trump được phổ biến trên Internet ★ ★ ★

Friday, October 30, 2020

Tại Sao Tôi Bỏ Phiếu Chọn Tổng Thống Trump?Tôi chả cuồng ai ngoại trừ Chúa!

Có một người bạn nói với tôi: “Tao không thể tin nổi mày lại tính bầu cho lão Trump.”

Bạn hãy nghe đây, tôi không hề bầu cho ông ta. Đây không phải là một cuộc thi tuyển lựa người mẫu mực, tôi không chỉ bỏ phiếu cho tổng thống Trump, mà là:

 • Tôi bầu cho Tu chính án thứ hai. 
 • Tôi bầu cho nền công lý tiếp tục của tòa án tối cao. 
 • Tôi bầu cho đảng Cộng hòa mà tôi đã và đang sống cùng nhiều năm. 
 • Tôi bầu cho cảnh sát, cho pháp trị và trật tự xã hội.
 • Tôi bầu cho quân đội bảo vệ quốc gia, cho những cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nước Mỹ. 
 • Tôi bầu cho lá quốc kỳ thiêng liêng thường ít khi thấy xuất hiện trong nền tảng của đảng Dân chủ. 
 • Tôi bầu cho quyền tự do nêu ra ý kiến của mình mà không bị kiểm duyệt, bị bịt miệng. 
 • Tôi bầu cho một biên giới chắc chắn an toàn.  
 • Tôi bầu cho quyền ca ngợi danh Thiên Chúa của tôi mà không thấy sợ sệt.
 • Tôi bầu cho những sinh linh chưa kịp sinh ra mà đảng Dân chủ đang ủng hộ cổ vũ việc giết bỏ chúng đi. 
 • Tôi bầu cho sự tự do và giấc mơ Mỹ.
 • Tôi bầu cho sự thiện lương chống lại bất lương - tội ác - giả dối - gian trá, và không muốn Trung Quốc làm chủ nước Mỹ. 
 • Tôi không hề bầu cho một ông có bộ tóc bay bay khó ưa, mà là tôi bầu cho tương lai của một đất nước - một quốc gia dưới quyền của CHÚA không thể chia cắt, cùng với tự do và công lý cho tất cả mọi người, không loại trừ ai.

Còn bạn, hãy nói cho tôi biết bạn tính bầu cho những điều gì?

Linh mục Nguyễn Bá Thông


No comments:

Post a Comment