★ ★ ★ Nơi tổng hợp các bài viết ủng hộ tổng thống Donald Trump được phổ biến trên Internet ★ ★ ★

Sunday, September 27, 2020

Sau Ngày Bầu Cử: Ăn Mừng và Ăn Cướp


 Kính thưa quý thân hữu,

Chúng tôi vừa nhận được thư giới thiệu về bài viết "Bên Tách Trà: Bầu Tổng Thống Kiểu Mỹ - Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết" của bình luận gia Bùi Phạm Thành đăng trên Đặc San Lâm Viên với câu:

Cũng như tất cả mọi cuộc tranh đua, sẽ có người thắng, kẻ thua.
  • Người thắng thì sẽ đốt pháo bông ăn mừng.
  • Kẻ thua thì sẽ đốt thành phố ... ăn cướp.
Nhân đây, xin đưa ra một câu đố, không vui và cũng không có thưởng: "Bên nào thua thì sẽ có bạo loạn, đốt thành phố, và ăn cướp?" Chỉ đến lúc đó chúng ta mới có thể phân biệt được chánh tà, tuy rằng đã quá muộn.

Nhận thấy bài viết có ý nghĩa, chúng tôi xin gửi đến quý thân thân hữu đường dẫn để đọc trọn bài:

http://www.dslamvien.com/2020/09/ben-tach-tra-bau-tong-thong-kieu-my.html

V4T2020


No comments:

Post a Comment